Bestyrelsen

’23-’24

 • Frank Kold Sørensen, Ny Tjørnegade
 • Søren Madsen,  Nordvestpassagen
 • Peter Bugge, Nordvestpassagen
 • Eva Balling, Havrebakken
 • Steffen Monrad, Havrebakken
 • Agnete Rasmussen, Nordvestpassagen
 • Jan Thomsen, Ny Tjørnegade

Bestyrelses suppleant Bodil Ejskjær, Nordvestpassagen

Revisor er Martin Tygstrup

’22-’23

 • Frank Kold Sørensen, Ny Tjørnegade (formand)
 • Eva Meyer Bojsen, Otto Sverdrups Vej
 • Peter Bugge, Nordvestpassagen
 • Lars E Henriksen, Finsensgade
 • Steffen Monrad, Havrebakken
 • Agnete Rasmussen, Nordvestpassagen
 • Jan Thomsen, Ny Tjørnegade

Revisor er Martin H. Tygstrup

Forretningsorden

Bestyrelsen kan kontaktes via foreningen mailadresse riisvangenfaellesraad@gmail.com.