Seneste nyt

 • Bilfri søndag og Gaden er din
  Kommunen har i fællesrådets ferie informeret om, at Kommunen holder bilfri søndag den 27. august 2023.  Vil nogle af jer går sammen og lave noget festivitas ud af det, skal i ansøge kommunen inden den 14 august 2023. Det bliver en dag med fællesspisning midt på fredelige vejbaner, sæbekasseløb og rullehockey mellem striberne, hyggelige loppemarkeder og meget andet. Hvis I altså vil lege med. Se denne pdf for yderligere information.
 • Morgentrafikken ved Skovvangskolen
  Fællesrådet er i ferien blevet informeret om at Miljø og Teknik vil besigtige morgentrafikken ved Skovvangskolen den 24.8.2023 kl. 7.30. Er der nogle børnefamilier der har lyst til at deltage i besigtigelsen for at gøre opmærksom på udfordringen i skoletrafikken er der mulighed for det.   Kontakt fællesrådet på telefon 61.12.41.88 hvis I ønsker at deltage. Kommunen har skrevet følgende:
 • Søg 15.000, – til noget, du vil dele med andre!
  Nordea-fonden vil fremme det gode liv inden for sundhed, natur, motion og kultur i vores lokalområde. Nordea-fonden vil gerne opfordre til, at vi deler og låner noget mere hos hinanden. Vi indkøber alle sammen ting, som kun bruges sjældent. Et eksempel kunne være de mange trailere, der ofte står ubrugt hen. Hvorfor have 8 trailere i en grundejerforening, hvis man kan nøjes med én? Beboer på en privat fællesvej skal feje og hold rent på … Læs mere
 • Generalforsamling 2023
  55 Riisvangesere havde valgt at bruge et par time søndag eftermiddag på afviklingen af Fællesrådet generalforsamling. Fremmødet må siges, at være fuldt ud acceptabelt med omkring 25 % af medlemmerne.Bestyrelsen blev styrket, og ser nu således ud Bestyrelses suppleant Bodil Ejskjær, Nordvestpassagen Revisor er Martin H. Tygstrup Bestyrelsen holder sit konstituerende møde den 18. april 2023 på nordvestpassagen 86. Alle medlemmer er velkomne dog med tilmelding af hensyn til pladsforholdene. Tilmelding på riisvangenfaellesraad@gmail.com. Referatet fra generalforsamlingen bliver lagt ud … Læs mere
 • KlimaPuF – Puljen for lokale, grønne Fællesskaber
  Kære Risvangesere Er der nogen blandt jer der ønsker, at lave et fællesarrangement Kan der søges op til 10.000,- kr. fra Aarhus Kommunes såkaldte “KlimaPuF pulje”  Læs mere om puljen her og del gerne nyheden i jeres lokalområde: https://aarhusomstiller.aarhus.dk/indsatser/klimapuf-puljen-for-lokale-groenne-faellesskaber/ Næste ansøgningsfrist den 31. maj 2023 klokken 12:00. Puljen være åben tre gange årligt 😊.  Har du ideen og vil du selv stå for arrangementet, vil Fællesrådet meget gerne hjælpe med ansøgningen til kommunen!” Med venlig hilsen Frank Kold Sørensen … Læs mere
 • Valg til NRGi’s repræsentantskab
  Mit navn er Steffen Monrad, bestyrelsesmedlem i Riisvangen Fællesråd.  Jeg stiller op til valget fra d. 30.1. til repræsentantskabet i NRGi. Fællesrådene for Christiansbjerg og Riisvangen har sammen med de lokale beboere formået at stoppe en grotesk udvikling af nærområdet. ikke mindst fordi vi fik råbt politikerne op om, at der fuldstændig manglede folkelig opbakning til projekterne. NRGi er det selskab, som leverer din strøm – uanset hvor du køber den. Den 30. januar har … Læs mere
 • Bestyrelsesmøde 16. januar
  Bestyrelsen holder møde den 16. januar 2023 kl 19.00-21.00 på Nordvestpassagen 87.
 • Nyt om helhedsplanen for Randersvej
  Så er der nyt. Efter et møde med Miljø & Teknik er der nyt om helhedsplanen – hundredevis af boliger går fri af helhedsplanen. Så der er en julegave til mange men men stadigvæk usikkerhed for en del. Du kan læse mere her.
 • Bestyrelsesmøde 7. november
  Der afholdes bestyrelsesmøde mandag den 7. november 2022, kl. 19.00-21.00 på Havrebakken 4.
 • Miljø og Teknik behandler input
  Sekretariatschef for Rådmandssekretariatet for Miljø og Teknik Jakob Ljungberg, har i mail oplyst, at forvaltningen forsat er i færd med at behandle de mange input til Helhedsplanen for Randersvej. Han forventer inden længe at de har et billede af den videre proces. Han vil bede forvaltningen kontakte os, når der er en afklaring af den videre proces.
 • Den gældende Kommuneplan 2017
  For at regulerer anvendelse af jordarealerne i Danmark har Folketinget vedtaget en Planlov i følge kapitel 4 i denne lov skal Kommunen lave en Kommuneplan. En kommuneplan er en plan med en lang tidshorisont – måske også derfor bliver med jævne mellemrum revideret – eller formuleret på en anden måde, der vedtages i byrådet nye tillæg til kommuneplanen. Kommuneplan 2017 som den så ud da den blev vedtaget i byrådet den 13. december 2017 med … Læs mere
 • Fællesrådet godkendt
  Vi har modtaget mail fra Aarhus Kommune med besked om, at de ser frem til samarbejdet med Riisvangen Fællesråd. Riisvangen Fællesråd er således en realitet. Forvaltningen har således opdateret deres officielle kort over grænserne for fællesrådene og opdateret deres hjemmeside med kontaktoplysninger mv.
 • Hvad er en Kommuneplan?
  Efter planloven skal hvert byråd vedtage en kommuneplan. Det sker som hovedregel i byrådsperiodens sidste år. Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling af hele kommunen de efterfølgende 12 år. Der er tale om en rullende planlægning, hvor der i hver byrådsperiode – i praksis hvert fjerde år – er mulighed for at videreudvikle eller ændre den plan, det forrige byråd har vedtaget. Med vedtagelsen af Planstrategi 2015 – Klog vækst frem mod … Læs mere
 • Bestyrelsesmøde 3. oktober
  Der afholdes bestyrelsesmøde mandag 3. oktober 2022, kl. 19.00-21.00. Ny Tjørnegade 28. Vi har en forventning om, at Aarhus Kommunen inden da har godkendt vores forening som Riisvangens Fællesråd, da der er rykket for svar på ansøgningen, der blev indgivet den 1. september 2022
 • Bestyrelsesmøde 14. september
  Der afholdes bestyrelsesmøde onsdag den 14. september 2022 kl. 19.00, Nordvestpassagen 87 – hvor også referat fra første bestyrelsesmøde skal godkendes af bestyrelsen. Såvel vedtægter som referat fra den stiftende generalforsamling er nu underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og er offentliggjort her på hjemmesiden. Aarhus Kommunen er den 1. september 2022 ansøgt om at godkende vores forening som fællesråd.
 • Budskaber til byrådet?
  Meget snart skal det nystiftede Fællesråd mødes med nogle af vores byrådspolitikere om helhedsplanen for Randersvej – men hvad er vigtigt, at vi som beboer i Riisvangen får sagt til vores folkevalgte? Høringssvarene er læst, artikler i aviserne er læst. Noget skal gentages, noget skal begrundes – men er der noget nyt, vi ikke må glemme?   Send en mail til riisvangenfaellesraad@gmail.com
 • Kære naboer i Riisvangen
  Bestyrelsen for den kommende Riisvangen fællesråd har i dag konstitueret sig på første bestyrelsesmøde. Eva Meyer blev foreningens kasser og Frank Kold Sørensen blev formand. Bestyrelsen arbejder på højtryk med at kunne få lov til at oprette en forenings bankkonto, et medlemskartotek med mulighed for massemails – nyhedsmails, en eventkalender mv. – vi har brug for et stærkt og brugervenligt administrativt fundament. Herefter skal der sendes en ansøgning til kommunen om godkendelse til fællesråd. Sideløbende … Læs mere
 • Seminar den 22. august
  Kommunen har accepteret, at 4 mand fra bestyrelsen kan deltage i seminar den 22. august 2022 kl. 17- 20 i Rådhushallen. Mødet har ikke noget med helhedsplanen at gøre men skal omhandle det kommende arbejde med at revidere den samarbejdsaftalen der gældende for alle fællesråd og kommunen. Vi er jo formelt set ikke blevet godkendt som fællesråd, så vi er glade for, at kommunen trods det, vil se os. Fra bestyrelsen deltager Jan Thomsen, Agnete … Læs mere
 • Konstituerende bestyrelsesmøde søndag den 21. august
  Den ny valgte bestyrelse holde konstituerende bestyrelsesmøde søndag den  21. august 2022 kl. 10.30, Ny Tjørnegade 30, 8200 Aarhus N.
 • Stiftende generalforsamling søndag den 14. august
  Generalforsamlingen finder sted den 14. august 2022 kl. 14:00 i Fritidshjemmet Skovvangs festsal, Skovvangsvej 129, 8200 Aarhus N. Invitation