Den gældende Kommuneplan 2017

For at regulerer anvendelse af jordarealerne i Danmark har Folketinget vedtaget en Planlov i følge kapitel 4 i denne lov skal Kommunen lave en Kommuneplan. En kommuneplan er en plan med en lang tidshorisont – måske også derfor bliver med jævne mellemrum revideret – eller formuleret på en anden måde, der vedtages i byrådet nye tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplan 2017 som den så ud da den blev vedtaget i byrådet den 13. december 2017 med tilhørende bilag og beslutningsgrundlag kan du finde på byrådets hjemmeside.  

Byrådet laver løbende ændringer til Kommuneplanen – disse kan findes på kommunens hjemmeside.