Helhedsplan for Randersvej

Første billede er fra den oprindelige helhedsplan. Andet billede er den tilrettede helhedsplan.

Randersvej: Strategisk helhedsplan for byudviklingen mellem Ringgaden og Ringvejen (pdf)

I forbindelse med tilblivelsen af helhedsplanen for Randersvej var der ikke nogen borgerinddragelse, når det gælder området øst for Randersvej. Den manglende borgerinddragelse og den i det hele taget uskønne proces omkring tilblivelsen af helhedsplanen har medført megen uro og nervøsitet for fremtiden blandt villaejerne i Riisvangen, som det også ses af nedenstående links til høringssvar, avisartikler, debatindlæg mv.

Høringssvar

Helhedsplanen var i offentlig høring i april-juni 2022 hvor der blev modtaget 611 høringssvar hvoraf 582 (95%) var kritiske, 23 (4%) var positive og 6 (1%) ikke var entydigt det ene eller det andet. Her er et udvalg af svarene.

I medierne:

Følgende er links til artikler og debatindlæg om helhedsplanen.

Artikler & Læserbreve:

Debat

Baggrund