Nyhedsbrev

En af bestyrelsens opgaver er at informere medlemmer om henvendelser fra Kommunen der er relevante for områdets beboere og i øvrigt orientere medlemmerne om fællesrådets aktiviteter. Det kan ske enten gennem hjemmesiden eller nyhedsbreve.

Man kan blive meldt til nyhedsbrevet når man melder sig ind og hvis man ikke er medlem kan man melde sig til herunder. Du kan se tidligere nyhedsbreve i arkivet.

Tilmelding

* indicates required

Persondata

Når du tilmelder dig fællesrådets nyhedsbrev skal du være opmærksom på, at vi registrerer og behandler din email.

Vores registrering og behandling af oplysningerne om dig er nødvendige for at forfølge fællesrådets legitime interesse i at indsamle og behandle sådanne sædvanlige medlemsoplysninger jf. Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra f. Oplysningerne vil alene blive videregivet til andre, i det omfang Fællesrådet er berettiget hertil. Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi har om dig, ligesom du har ret til at gøre indsigelser imod behandlingen samt anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger. De oplysninger, vi behandler om dig, vil blive slettet, hvis du på et tidspunkt framelder dig nyhedsbrevet, eller fællesrådet nedlægges.

Hvis du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke sker korrekt, vil du kunne klage over vores behandlingen af mine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.