Foreninger

Enhver forening, gruppe, organisation, institution, skole, kirke, virksomhed, råd m.m. (under ét kaldet foreninger) med bopæl eller tilhørsforhold i lokalområdet kan optages som medlem.

Bliv medlem som forening


Hvis du har problemer med at melde dig til med formularen så send en mail til riisvangenfaellesraad@gmail.com.

Persondata

Som kontaktperson for en forening der er medlem af Riisvangens Fællesråd skal du være opmærksom på, at vi registrerer og behandler personoplysninger om dig i form af:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer
  • Indmeldelsesdato
  • Evt. tillidshverv i foreningen.

Vores registrering og behandling af oplysningerne om dig er nødvendige for at forfølge fællesrådets legitime interesse i at indsamle og behandle sådanne sædvanlige medlemsoplysninger jf. Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 litra f. Oplysningerne vil alene blive videregivet til andre, i det omfang Fællesrådet er berettiget hertil. Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi har om dig, ligesom du har ret til at gøre indsigelser imod behandlingen samt anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger. De oplysninger, vi behandler om dig, vil blive slettet, hvis du på et tidspunkt melder dig ud af fællesrådet, eller fællesrådet nedlægges.

Hvis du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke sker korrekt, vil du kunne klage over vores behandlingen af mine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.