Planstrategi 2023 – en ny kommunalplan

  • Hvad er en Kommuneplan?
    Efter planloven skal hvert byråd vedtage en kommuneplan. Det sker som hovedregel i byrådsperiodens sidste år. Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling af hele kommunen de efterfølgende 12 år. Der er tale om en rullende planlægning, hvor der i hver byrådsperiode – i praksis hvert fjerde år – er mulighed for at videreudvikle eller ændre den plan, det forrige byråd har vedtaget. Med vedtagelsen af Planstrategi 2015 – Klog vækst frem mod 2050 i september 2016, besluttede byrådet den helt overordnede strategi for byudviklingen i Aarhus på den meget lange bane. Samtidig blev det besluttet at gennemføre … Læs videre Hvad er en Kommuneplan?
  • Den gældende Kommuneplan 2017
    For at regulerer anvendelse af jordarealerne i Danmark har Folketinget vedtaget en Planlov i følge kapitel 4 i denne lov skal Kommunen lave en Kommuneplan. En kommuneplan er en plan med en lang tidshorisont – måske også derfor bliver med jævne mellemrum revideret – eller formuleret på en anden måde, der vedtages i byrådet nye tillæg til kommuneplanen. Kommuneplan 2017 som den så ud da den blev vedtaget i byrådet den 13. december 2017 med tilhørende bilag og beslutningsgrundlag kan du finde på byrådets hjemmeside.   Byrådet laver løbende ændringer til Kommuneplanen – disse kan findes på kommunens hjemmeside.