Hvad er en Kommuneplan?

Efter planloven skal hvert byråd vedtage en kommuneplan. Det sker som hovedregel i byrådsperiodens sidste år. Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling af hele kommunen de efterfølgende 12 år. Der er tale om en rullende planlægning, hvor der i hver byrådsperiode – i praksis hvert fjerde år – er mulighed for at videreudvikle eller ændre den plan, det forrige byråd har vedtaget.

Med vedtagelsen af Planstrategi 2015 – Klog vækst frem mod 2050 i september 2016, besluttede byrådet den helt overordnede strategi for byudviklingen i Aarhus på den meget lange bane. Samtidig blev det besluttet at gennemføre en fuld revision af kommuneplanen. I Kommuneplan 2017 har byrådet dermed taget stilling til alle kommuneplanens retningslinjer og rammer for Aarhus’ udvikling og har ændret eller præciseret, hvor vi vil sætte en ny retning for byen. Sidst, der blev gennemført en fuld revision, var i forbindelse med Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2017 erstatter Kommuneplan 2013, der blev udarbejdet som en delvis revision af Kommuneplan 2009.

Kommuneplanen består af en hovedstruktur for hele kommunen og rammer for lokalplanlægningen i de dele af kommunen, som skal anvendes til bymæssige formål. I planen fastsættes rammerne for de naturlige og menneskeskabte omgivelser, som udgør vores dagligdag, vores boliger, i byen og i det åbne land.

Byrådet fastlægger mål og værdigrundlag i hovedstrukturen i form af retningslinjer for byens udvikling og for udviklingen, benyttelsen og beskyttelsen i det åbne land. Rammerne for lokalplanlægning er mere konkrete og fastlægger, hvad de enkelte arealer må anvendes til, og
hvordan der må bygges i de ca. 2.000 rammeområder, som dækker både byområder, bynære landskaber, sommerhusområder, fritidsanlæg, campingpladser og tekniske anlæg i det åbne land.

Kommuneplanen ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger, ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner, diverse sektorpolitikker samt miljøvurderingen af kommuneplanen.

I Aarhus er der 24 lokalsamfund. For hvert lokalsamfund findes en lokalsamfundsbeskrivelse, der giver et faktuelt overblik. Parallelt med Kommuneplan 2017 har de lokale fællesråd beskrevet deres respektive lokalsamfund og visioner herfor til debat og information for borgerne i det enkelte lokalsamfund og for kommunen. Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser vil blive inddraget, når der skal ske en byudvikling i det enkelte område. Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser er samlet i et særskilt hæfte.

Link til Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser.