Om Fællesrådet

Riisvangen fællesråd er et forum for drøftelser af lokale spørgsmål og samtidig et sted, hvorfra lokale aktiviteter bliver igangsat. Rammer for samarbejdet mellem Aarhus Kommune og fællesrådene er beskrevet i samarbejdsaftalen med fællesrådene.

Fællesrådets formål er at styrke samarbejdet mellem Riisvangens beboere og områdets institutioner, foreninger, grupper og erhvervsdrivende med henblik på udvikling af stærke fællesskaber af social og kulturel karakter. Fællesrådet bliver tillige den samarbejdspartner, der formidler et konstruktivt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Riisvangen. Gennem fællesrådets dialog med kommunen formes det regelsæt, der bliver bærende for byudvikling i området.

Søg om medlemskab

Fællesrådets område

Riisvangen er afgrænset af Nordre Ringgade, Randersvej, Vejlby Ringvej, Gustav Holms Vej og Grenåvej.