Miljø og Teknik behandler input

Sekretariatschef for Rådmandssekretariatet for Miljø og Teknik Jakob Ljungberg, har i mail oplyst, at forvaltningen forsat er i færd med at behandle de mange input til Helhedsplanen for Randersvej. Han forventer inden længe at de har et billede af den videre proces. Han vil bede forvaltningen kontakte os, når der er en afklaring af den videre proces.