Kategoriarkiv: Uncategorized

Stiftelse af Riisvangens Juice og Cider-laug

Kære naboer – vi har kigget i kvarterets smukke haver! 
 
I alt for mange år er alt for mange æbler og pærer gået tabt på vores græsplæner. Fællesrådet inviterer derfor til stiftelse af Riisvangens Juice & Cider-laug.
 
Det foregår søndag den 15. oktober 2023 kl. 13.00, Fritidscenter Skovvang, Annekset c, Skovvangsvej 127, 8200 Aarhus N.
 
Alle er velkomne – både haveejere og ikke-haveejere!
 
Se invitation.
 
 
Med venlig hilsen
 
Frank Kold Sørensen
Formand, Riisvangens Fællesråd

Bilfri søndag og Gaden er din

Kommunen har i fællesrådets ferie informeret om, at Kommunen holder bilfri søndag den 27. august 2023.  Vil nogle af jer går sammen og lave noget festivitas ud af det, skal i ansøge kommunen inden den 14 august 2023.

Det bliver en dag med fællesspisning midt på fredelige vejbaner, sæbekasseløb og rullehockey mellem striberne, hyggelige loppemarkeder og meget andet. Hvis I altså vil lege med. Se denne pdf for yderligere information.

Morgentrafikken ved Skovvangskolen

Fællesrådet er i ferien blevet informeret om at Miljø og Teknik vil besigtige morgentrafikken ved Skovvangskolen den 24.8.2023 kl. 7.30. Er der nogle børnefamilier der har lyst til at deltage i besigtigelsen for at gøre opmærksom på udfordringen i skoletrafikken er der mulighed for det.  

Kontakt fællesrådet på telefon 61.12.41.88 hvis I ønsker at deltage.

Kommunen har skrevet følgende:

Teknik og Miljø er gået i gang med en undersøgelse af skolevejene i Aarhus Kommune og d. 24/8 kl. 7.30 besigtiger vi morgentrafikken ved Skovvangskolen (vi mødes ved punkt 1 herunder). Skovvangskolen har udpeget følgende lokaliteter til besigtigelse:

 1. Skovvangsvej – generel trafik omkring hovedindgangen
 2. Kiss and ride på Aldersrovej – generel trafik omkring afsætningspladsen + skiltning
 3. Louis Hammerichs Vej – krydsningsmulighed

På besigtigelsen deltager repræsentanter fra Teknik og Miljø og Skovvangskolen. Repræsentanter fra jeres fællesråd er selvfølgelig også velkommen til at deltage og komme med inputs til de udvalgte lokaliteter

Søg 15.000, – til noget, du vil dele med andre!

Nordea-fonden vil fremme det gode liv inden for sundhed, natur, motion og kultur i vores lokalområde.

Nordea-fonden vil gerne opfordre til, at vi deler og låner noget mere hos hinanden. Vi indkøber alle sammen ting, som kun bruges sjældent. Et eksempel kunne være de mange trailere, der ofte står ubrugt hen. Hvorfor have 8 trailere i en grundejerforening, hvis man kan nøjes med én?

Beboer på en privat fællesvej skal feje og hold rent på vejen. Om vinteren skal der måske ryddes sne. Søg til en fælles fejemaskine, en fællestrailer eller noget grønt til vejen.

Skal vejfestteltet udstyres med en boombox og kulørte lamper?

Lokale fællesskaber kan forstærkes, når vi deler med hinanden. Og samtidig vil vi gerne være med til at sætte fokus på, hvordan vi udnytter ressourcerne bedst muligt.

Der kan søges op til 15.000 kr. til dele – eller låneudstyr. Puljen er åben resten af 2023 og kan søges løbende.

Der kan søges om støtte til:

 • Deleudstyr til jeres lokale fællesskab – f.eks. værktøj, haveredskaber, fællescykler, bøger, telte, lyd- og lysudstyr m.v.
 • Låneudstyr der rækker ud til og åbner jeres fællesskab op for nye medlemmer – f.eks. via indkøb af musikinstrumenter, idrætsudstyr, grej m.v.
 • Grejkasser eller udstyr til aktivering af faciliteter eller naturområder.

I kan læse mere på puljen, hvordan du søger om støtte og hvilke krav vi stiller til ansøgningen her: https://nordeafonden.dk/dele-puljen

Webinar

Vi har desuden planlagt et webinar 14. juni 2023 kl. 14-16, hvor alle er velkomne til at se med og blive klogere på puljen. Det kan du tilmelde dig her.

Kontakt projektkonsulent, Lau Tofft-Jørgensen, 45 4060 3040, mail: ltj@nordeafonden.dk, hvis du har spørgsmål eller du har brug for mere information.

Med venlig hilsen

Frank Kold Sørensen

Formand, Riisvangens Fællesråd

Tlf.nr. 6112-4188

Email: riisvangenfaellesraad@gmail.com.

Generalforsamling 2023

55 Riisvangesere havde valgt at bruge et par time søndag eftermiddag på afviklingen af Fællesrådet generalforsamling. Fremmødet må siges, at være fuldt ud acceptabelt med omkring 25 % af medlemmerne.
Bestyrelsen blev styrket, og ser nu således ud

 • Frank Kold Sørensen, Ny Tjørnegade
 • Søren Madsen,  Nordvestpassagen
 • Peter Bugge, Nordvestpassagen
 • Eva Balling, Havrebakken
 • Steffen Monrad, Havrebakken
 • Agnete Rasmussen, Nordvestpassagen
 • Jan Thomsen, Ny Tjørnegade

Bestyrelses suppleant Bodil Ejskjær, Nordvestpassagen

Revisor er Martin H. Tygstrup

Bestyrelsen holder sit konstituerende møde den 18. april 2023 på nordvestpassagen 86. Alle medlemmer er velkomne dog med tilmelding af hensyn til pladsforholdene. Tilmelding på riisvangenfaellesraad@gmail.com.

Referatet fra generalforsamlingen bliver lagt ud på hjemmesiden når det er skrevet færdigt.

KlimaPuF – Puljen for lokale, grønne Fællesskaber

Kære Risvangesere

Er der nogen blandt jer der ønsker, at lave et fællesarrangement

 • Oplægs- og debatarrangementer
 • Byttemarked
 • Grønne fællesspisninger
 • Indkøb vi kan dele – redskaber, ladcykler, byggematerialer til etablering af fælleshaver eller lign.

Kan der søges op til 10.000,- kr. fra Aarhus Kommunes såkaldte “KlimaPuF pulje” 

Læs mere om puljen her og del gerne nyheden i jeres lokalområde: https://aarhusomstiller.aarhus.dk/indsatser/klimapuf-puljen-for-lokale-groenne-faellesskaber/

Næste ansøgningsfrist den 31. maj 2023 klokken 12:00. Puljen være åben tre gange årligt 😊. 

Har du ideen og vil du selv stå for arrangementet, vil Fællesrådet meget gerne hjælpe med ansøgningen til kommunen!”

Med venlig hilsen

Frank Kold Sørensen

Formand, Riisvangens Fællesråd

Valg til NRGi’s repræsentantskab

Mit navn er Steffen Monrad, bestyrelsesmedlem i Riisvangen Fællesråd.  Jeg stiller op til valget fra d. 30.1. til repræsentantskabet i NRGi.

Fællesrådene for Christiansbjerg og Riisvangen har sammen med de lokale beboere formået at stoppe en grotesk udvikling af nærområdet. ikke mindst fordi vi fik råbt politikerne op om, at der fuldstændig manglede folkelig opbakning til projekterne.

NRGi er det selskab, som leverer din strøm – uanset hvor du køber den. Den 30. januar har du fra NRGi modtaget en elektronisk stemmeseddel, hvor du kan stemme på forskellige kandidater i vores distrikt (B).

Det vigtigste er ens lyst til at være med i dialogen om beslutninger, der har betydning for den grønne omstilling og udviklingen af lokalområdet.” Således skriver formanden for NRGi i præsentationen af valget.

Det kan være du tænker: hvad har det med mig at gøre og med det område, hvor jeg bor?

Det er vigtigt, at de store udfordringer bliver løst i tæt dialog med beboerne. Jeg vil derfor arbejde for, at NRGI ved alle større initiativer – vindmøller på havnen, solceller på tagene, udbygning af transformere til at kunne oplade fremtidens mange elbiler – indgår i dialog med de berørte fællesråd.

I den kommende tid vil NRGi blive udfordret på mange områder, som ikke kun er levering af elektricitet til forbrugerne. Og udgangspunktet er den grønne omstilling, som ikke er et valg, men et vilkår.

NRGi’s repræsentantskab – og dig som forbruger – bliver stillet over for en række spørgsmål, som omfatter, hvordan den grønne omstilling skal udmøntes i vores område.

Der kan også være tale om udbygning af fibernettet i området og projekter til fremme af energibesparelser mv.

Det er vigtigt, at NRGi støtter lokale projekter, således som man kan se det i tilskuddet til lysmasterne på VSK’s fodboldbaner på Vejlby-Risskov Centeret eller på FDF Ellevang-Risskovs nye naturværksted.

Jeg er ikke partipolitisk placeret. I NRGi’s repræsentantskab sidder der rigtig mange professionelle politikere, men jeg synes, at det er en god ide, at der også er lokale ildsjæle, som kan tilføre debatten en anden dimension end de ’skolede’ politikere. Det har vi jo netop set i fællesrådene.

Jeg har i mange år beskæftiget mig med energi og har tidligere været ansat i NRGi og været medarbejdervalgt repræsentant i NRGi’s bestyrelse i en del år. Så jeg har et stort kendskab til selskabet.

Rabat er noget, som i sin tid blev vedtaget for at gøre opmærksom på, at vi alle er andelshavere. Efter min mening er det forkert i disse tider at belønne folk efter deres elforbrug, dvs. jo større forbrug, jo større rabat. Derfor skal rabatten væk.

Hvis du har egen el-måler, er du medejer af NRGi. Brug din stemme for demokratiet og for lokalsamfundet.

Stem til valget!