Søren Madsen udtræder af bestyrelsen

Desværre har Søren Madsen af personlige årsager valgt at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Vi takker Søren for den indsats, han har ydet for Fællesrådet.

I stedet indtræder Bodil Birgitte Ejskjær, Bodil har som suppleant deltaget i bestyrelsesmøderne, hvorfor hun er fuldt ud bekendt med opgaverne. Vi byder velkommen til Bodil og ser frem til samarbejdet.

Til orientering kan det oplyses, at generalforsamlingen er fastsat til den 17. marts kl. 14:00. Der kommer indkaldelse med dagsorden og mødested i løbet af februar.

På bestyrelsen vegne

Jan Thomsen

Formand