Kategoriarkiv: Uncategorized

Miljø og Teknik behandler input

Sekretariatschef for Rådmandssekretariatet for Miljø og Teknik Jakob Ljungberg, har i mail oplyst, at forvaltningen forsat er i færd med at behandle de mange input til Helhedsplanen for Randersvej. Han forventer inden længe at de har et billede af den videre proces. Han vil bede forvaltningen kontakte os, når der er en afklaring af den videre proces.

Fællesrådet godkendt

Vi har modtaget mail fra Aarhus Kommune med besked om, at de ser frem til samarbejdet med Riisvangen Fællesråd. Riisvangen Fællesråd er således en realitet. Forvaltningen har således opdateret deres officielle kort over grænserne for fællesrådene og opdateret deres hjemmeside med kontaktoplysninger mv.

Bestyrelsesmøde 14. september

Der afholdes bestyrelsesmøde onsdag den 14. september 2022 kl. 19.00, Nordvestpassagen 87 – hvor også referat fra første bestyrelsesmøde skal godkendes af bestyrelsen.

Såvel vedtægter som referat fra den stiftende generalforsamling er nu underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer og er offentliggjort her på hjemmesiden.

Aarhus Kommunen er den 1. september 2022 ansøgt om at godkende vores forening som fællesråd.

Kære naboer i Riisvangen

Bestyrelsen for den kommende Riisvangen fællesråd har i dag konstitueret sig på første bestyrelsesmøde. Eva Meyer blev foreningens kasser og Frank Kold Sørensen blev formand.

Bestyrelsen arbejder på højtryk med at kunne få lov til at oprette en forenings bankkonto, et medlemskartotek med mulighed for massemails – nyhedsmails, en eventkalender mv. – vi har brug for et stærkt og brugervenligt administrativt fundament.

Herefter skal der sendes en ansøgning til kommunen om godkendelse til fællesråd. Sideløbende hermed arbejde vi med

  • Helhedsplanen
  • Bøgegade projektet
  • Et helt højhus forslag for enden af Kalmargade (ud mod Randersvej og Hasle ringvej) der måske vil kunne kaste skygge i Riisvangen.
  • Vi samarbejde med kommunen og de øvrige fællesråd om et nyt samarbejdsgrundlag for fællesrådene.

Samtidig skal vi jo lærer at bruge hinanden i bestyrelsen og sætte vores fælles opgaver på formel. Der var rigtig god stemning på mødet i dag og der blev taget godt fra på opgaverne.

Referat fra dagens møde vil komme på hjemmesiden, når det er godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen forventer, at medlemmer skal bidrage til vores fællesopgaver og det vil I snart høre mere om.

Næste bestyrelsesmøde bliver den 14. september 2022 – på Nordvestpassagen 87.

Pbv. Frank Kold Sørensen

Seminar den 22. august

Kommunen har accepteret, at 4 mand fra bestyrelsen kan deltage i seminar den 22. august 2022 kl. 17- 20 i Rådhushallen. Mødet har ikke noget med helhedsplanen at gøre men skal omhandle det kommende arbejde med at revidere den samarbejdsaftalen der gældende for alle fællesråd og kommunen. Vi er jo formelt set ikke blevet godkendt som fællesråd, så vi er glade for, at kommunen trods det, vil se os. Fra bestyrelsen deltager Jan Thomsen, Agnete Rasmussen, Frank Kold Sørensen, og Steffen Monrad.