Generalforsamling 2023

55 Riisvangesere havde valgt at bruge et par time søndag eftermiddag på afviklingen af Fællesrådet generalforsamling. Fremmødet må siges, at være fuldt ud acceptabelt med omkring 25 % af medlemmerne.
Bestyrelsen blev styrket, og ser nu således ud

  • Frank Kold Sørensen, Ny Tjørnegade
  • Søren Madsen,  Nordvestpassagen
  • Peter Bugge, Nordvestpassagen
  • Eva Balling, Havrebakken
  • Steffen Monrad, Havrebakken
  • Agnete Rasmussen, Nordvestpassagen
  • Jan Thomsen, Ny Tjørnegade

Bestyrelses suppleant Bodil Ejskjær, Nordvestpassagen

Revisor er Martin H. Tygstrup

Bestyrelsen holder sit konstituerende møde den 18. april 2023 på nordvestpassagen 86. Alle medlemmer er velkomne dog med tilmelding af hensyn til pladsforholdene. Tilmelding på riisvangenfaellesraad@gmail.com.

Referatet fra generalforsamlingen bliver lagt ud på hjemmesiden når det er skrevet færdigt.