Søg 15.000, – til noget, du vil dele med andre!

Nordea-fonden vil fremme det gode liv inden for sundhed, natur, motion og kultur i vores lokalområde.

Nordea-fonden vil gerne opfordre til, at vi deler og låner noget mere hos hinanden. Vi indkøber alle sammen ting, som kun bruges sjældent. Et eksempel kunne være de mange trailere, der ofte står ubrugt hen. Hvorfor have 8 trailere i en grundejerforening, hvis man kan nøjes med én?

Beboer på en privat fællesvej skal feje og hold rent på vejen. Om vinteren skal der måske ryddes sne. Søg til en fælles fejemaskine, en fællestrailer eller noget grønt til vejen.

Skal vejfestteltet udstyres med en boombox og kulørte lamper?

Lokale fællesskaber kan forstærkes, når vi deler med hinanden. Og samtidig vil vi gerne være med til at sætte fokus på, hvordan vi udnytter ressourcerne bedst muligt.

Der kan søges op til 15.000 kr. til dele – eller låneudstyr. Puljen er åben resten af 2023 og kan søges løbende.

Der kan søges om støtte til:

  • Deleudstyr til jeres lokale fællesskab – f.eks. værktøj, haveredskaber, fællescykler, bøger, telte, lyd- og lysudstyr m.v.
  • Låneudstyr der rækker ud til og åbner jeres fællesskab op for nye medlemmer – f.eks. via indkøb af musikinstrumenter, idrætsudstyr, grej m.v.
  • Grejkasser eller udstyr til aktivering af faciliteter eller naturområder.

I kan læse mere på puljen, hvordan du søger om støtte og hvilke krav vi stiller til ansøgningen her: https://nordeafonden.dk/dele-puljen

Webinar

Vi har desuden planlagt et webinar 14. juni 2023 kl. 14-16, hvor alle er velkomne til at se med og blive klogere på puljen. Det kan du tilmelde dig her.

Kontakt projektkonsulent, Lau Tofft-Jørgensen, 45 4060 3040, mail: ltj@nordeafonden.dk, hvis du har spørgsmål eller du har brug for mere information.

Med venlig hilsen

Frank Kold Sørensen

Formand, Riisvangens Fællesråd

Tlf.nr. 6112-4188

Email: riisvangenfaellesraad@gmail.com.