Valg til NRGi’s repræsentantskab

Mit navn er Steffen Monrad, bestyrelsesmedlem i Riisvangen Fællesråd.  Jeg stiller op til valget fra d. 30.1. til repræsentantskabet i NRGi.

Fællesrådene for Christiansbjerg og Riisvangen har sammen med de lokale beboere formået at stoppe en grotesk udvikling af nærområdet. ikke mindst fordi vi fik råbt politikerne op om, at der fuldstændig manglede folkelig opbakning til projekterne.

NRGi er det selskab, som leverer din strøm – uanset hvor du køber den. Den 30. januar har du fra NRGi modtaget en elektronisk stemmeseddel, hvor du kan stemme på forskellige kandidater i vores distrikt (B).

Det vigtigste er ens lyst til at være med i dialogen om beslutninger, der har betydning for den grønne omstilling og udviklingen af lokalområdet.” Således skriver formanden for NRGi i præsentationen af valget.

Det kan være du tænker: hvad har det med mig at gøre og med det område, hvor jeg bor?

Det er vigtigt, at de store udfordringer bliver løst i tæt dialog med beboerne. Jeg vil derfor arbejde for, at NRGI ved alle større initiativer – vindmøller på havnen, solceller på tagene, udbygning af transformere til at kunne oplade fremtidens mange elbiler – indgår i dialog med de berørte fællesråd.

I den kommende tid vil NRGi blive udfordret på mange områder, som ikke kun er levering af elektricitet til forbrugerne. Og udgangspunktet er den grønne omstilling, som ikke er et valg, men et vilkår.

NRGi’s repræsentantskab – og dig som forbruger – bliver stillet over for en række spørgsmål, som omfatter, hvordan den grønne omstilling skal udmøntes i vores område.

Der kan også være tale om udbygning af fibernettet i området og projekter til fremme af energibesparelser mv.

Det er vigtigt, at NRGi støtter lokale projekter, således som man kan se det i tilskuddet til lysmasterne på VSK’s fodboldbaner på Vejlby-Risskov Centeret eller på FDF Ellevang-Risskovs nye naturværksted.

Jeg er ikke partipolitisk placeret. I NRGi’s repræsentantskab sidder der rigtig mange professionelle politikere, men jeg synes, at det er en god ide, at der også er lokale ildsjæle, som kan tilføre debatten en anden dimension end de ’skolede’ politikere. Det har vi jo netop set i fællesrådene.

Jeg har i mange år beskæftiget mig med energi og har tidligere været ansat i NRGi og været medarbejdervalgt repræsentant i NRGi’s bestyrelse i en del år. Så jeg har et stort kendskab til selskabet.

Rabat er noget, som i sin tid blev vedtaget for at gøre opmærksom på, at vi alle er andelshavere. Efter min mening er det forkert i disse tider at belønne folk efter deres elforbrug, dvs. jo større forbrug, jo større rabat. Derfor skal rabatten væk.

Hvis du har egen el-måler, er du medejer af NRGi. Brug din stemme for demokratiet og for lokalsamfundet.

Stem til valget!