Kære naboer i Riisvangen

Bestyrelsen for den kommende Riisvangen fællesråd har i dag konstitueret sig på første bestyrelsesmøde. Eva Meyer blev foreningens kasser og Frank Kold Sørensen blev formand.

Bestyrelsen arbejder på højtryk med at kunne få lov til at oprette en forenings bankkonto, et medlemskartotek med mulighed for massemails – nyhedsmails, en eventkalender mv. – vi har brug for et stærkt og brugervenligt administrativt fundament.

Herefter skal der sendes en ansøgning til kommunen om godkendelse til fællesråd. Sideløbende hermed arbejde vi med

  • Helhedsplanen
  • Bøgegade projektet
  • Et helt højhus forslag for enden af Kalmargade (ud mod Randersvej og Hasle ringvej) der måske vil kunne kaste skygge i Riisvangen.
  • Vi samarbejde med kommunen og de øvrige fællesråd om et nyt samarbejdsgrundlag for fællesrådene.

Samtidig skal vi jo lærer at bruge hinanden i bestyrelsen og sætte vores fælles opgaver på formel. Der var rigtig god stemning på mødet i dag og der blev taget godt fra på opgaverne.

Referat fra dagens møde vil komme på hjemmesiden, når det er godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen forventer, at medlemmer skal bidrage til vores fællesopgaver og det vil I snart høre mere om.

Næste bestyrelsesmøde bliver den 14. september 2022 – på Nordvestpassagen 87.

Pbv. Frank Kold Sørensen