Budskaber til byrådet?

Meget snart skal det nystiftede Fællesråd mødes med nogle af vores byrådspolitikere om helhedsplanen for Randersvej – men hvad er vigtigt, at vi som beboer i Riisvangen får sagt til vores folkevalgte?

Høringssvarene er læst, artikler i aviserne er læst. Noget skal gentages, noget skal begrundes – men er der noget nyt, vi ikke må glemme?  

Send en mail til riisvangenfaellesraad@gmail.com