Borgermøde om planstrategi for Aarhus kommune

Fællesrådet har deltaget i borgermøde om Planstrategi for Aarhus Kommune mandag den 12. juni på Blixen i Brabrand.

Referat og indhold fremgår af Kommunens hjemmeside under menupunkt Høringer.

Vi bemærkede nedenstående planche, hvor det tydeligt fremgår, hvorfor vi har overudbud af lejemål i Aarhus Kommune. Behovet for nye boliger ifølge Kommunen udgør 4.500 om året, på mødet blev der endda nævnt over 5.000. Af grafen fremgår det tydeligt, der har ikke siden 2011 været et behov, der på et enkelt år overstiger 2.500. Siden 2018 er behovet faldet og udgjorde i 2021 ca. 1.200. Det er tankevækkende, der stadig bygges små lejligheder, når der allerede er overkapacitet, til gengæld mangler der i høj grad ejerboliger, specielt parcelhuse, men det går langsomt med byggemodning af nye grundarealer til netop den form for byggeri.